• DirectionPraha, CZ
  • Phone+420 727 951 721
A A A

Od února byla rekonstruována úpravna vody v Krásně. Práce zahrnovaly stavební části - kompletní oprava vnitřku budovy, oprava střechy, nový přivaděč, zasypání kalového pole, výstavba gabionové zdi a přístřešku. Následovala kompletní výměna technologie - horizontální provzdušňovač, dávkování chemie, pískové filtry, akumulace, veškerá instrumentace a kalové a chemické hospodářství. 

Obsah železa ve vodě činí neuvěřitelných 12 mg/l, i přes to se daří splňovat limity dané legislativou. Výkon úpravny je nastaven na 12 m3/h s možností navýšení na 17 m3/h. Dále je z vody stripován radon a uran.