• DirectionPraha, CZ
  • Phone+420 727 951 721
A A A
  • Naprostá většina našich technologií spadá pod vodní dílo podle zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon). Ačkoli se mnohdy jedná o relativně malou stavbu, podléhá téměř vždy povolení příslušným obecním úřadem právě proto, že se jedná o vodní dílo.
  • V případě velkých staveb a staveb s velkým vlivem na životní prostředí, je potřeba projít ještě schvalovacím procesem EIA (Environmental Impact Assessment, Vyhodnocení vlivů na životní prostředí), která je v zásadě ošetřena zákonem č. 100/2001 - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.
  • Výše uvedená "povolení" vyžadují  zpracování projektu podle stavebního zákona, respektive dle prováděcí vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Společnost IPR Aqua, s.r.o. dodává ke všem svým dílům dokumentaci, které odpovídá výše uvedené stavební vyhlášce. Zároveň jsme schopni zajistit inženýring - tj. opatřit všechna požadovaná povolení.