• DirectionPraha, CZ
  • Phone+420 727 951 721
A A A

Vyvinuli jsme zařízení, které slouží k zakoncentrování odpadních vod z nanášení laků. Užití je zejména v

  • Automobilovém průmyslu
  • Průmyslu kovových obalů

Zařízení pracuje na základě ultrafiltrace a separuje rozpouštědlo z odpadních vod vzniklých při nanášení lakové vrstvy. Tím však současně dochází k zakoncentrování odpadního laku, který můž být znovu použit ve výrobě. Výkon níže uvedeného zařízení je asi 400 l/h, přičemž dochází ke zvýšení koncentrace pevných částic o asi 1%. Cyklováním lze však docílit navýšení koncentrace např. ze 3% na 8% i více.

Prakticky byl provoz odzkoušen ve společnosti Ardagh Metal Packaging

Cena základní verze s ručním ovládáním: od 250 000 CZK.