• DirectionPraha, CZ
  • Phone+420 727 951 721
A A A

Technologii úpraven či čistíren vod jsme schopni vložit do standardizovaných námořních kontejnerů, a sice:

  • 10' (desetistopý) - 2,990 x 2,438 x 2,591 m
  • 20' (dvacetistopý) - 6,058 x 2,438 x 2,591 m
  • 40' (čtyřicetistopý) - 12,192 x  2,438 x 2,591 m

Podle náročnosti technologie se použije jeden nebo několik těchto kontejnerů. 

Výhody systému:

  • Jednoduchá instalace
  • Není nutné stavět budovu
  • Dočasné řešení
  • Jednodušší povolovací řízení

Ilustrace