• DirectionPraha, CZ
 • Phone+420 727 951 721
A A A

Název a číslo projektu: 

Vývoj hybridního skrápěného bioreaktoru

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026470

Účastníci projektu:

 • IPR Aqua s.r.o.

 • Technická univerzita v Liberci

Cíle projektu:

 • vyvinout a postavit skrápěný bioreaktor s bionosiči;

 • vyvinout systém naplnění a praní náplně biofiltru ve fluidním ložina základě tloušťky biofilmu na nosičích

 • navrhnout systém vzduchování nízkoenergetickými ventilátory

 • optimalizovat procesní parametry při variabilním typu bionosiče

 • vyvinout řídicí systém, který bude pružně reagovat na trend vertikálního kyslíkového profilu

 • vyvinout systém regenerace nosiče biomasy a odtahu přebytečné biomasy na základě procesních a výstupních parametrů

 • otestovat zařízení v reálném provozu, popsat jej z inženýrského hlediska a vytvořit matematický model pro návrh obdobných zařízení

Hlavní výstup projektu:

Výstupem bude plastová technologická jednotka včetně obslužného kontejneru, která bude mít kapacitu pro čištění odpadních vod pro cca 100 EO, zároveň však bude sloužit pro ověření procesních parametrů a výsledků. Dále bude dosaženo ověřené technologie pro čištění splaškových odpadních vod pomocí biofiltru s nucenou aerací. Technologii bude možné aplikovat na různé množství odpadních vod, tedy bude navazovat na pilotní jednotku a bude obsahovat projekční podklady pro dimenzování (rozměry, čerpadla, potrubí apod.)

Doba realizace projektu:

 • zahájení: 31.8.2021

 • ukončení: 31.5.2023

 • doba trvání projektu: 21

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Disponujeme neinvazivním průtokoměrem

Měření spočívá v umístění vysílače a přijímače ultrazvukových vln na stěnu potrubí v definované vzdálenosti. Ze vzdálenosti čidel se získá rychlost proudění a z průřezu potrubí i průtok.

Pro přesné měření musí být povrch potrubí hladký a bez rzi; v některých případech musí být potrubí obroušeno a po měření znovu natřeno.

Přístroj umožňuje i záznam pro stanovení profilu průtoku během dne.

Rozsah měření: DN15 až DN700

Cena od 1000 Kč za měření + doprava

Systém chladících věží a úpravny vody umístěný ve dvacetistopém kontejneru. Součástí systému je i 9 m3 zásobník, který zároveň slouží jako oddělovač případné ropné fáze. 

 

 

Technická data 

Parametr

Jednotka

Hodnota

Průtok

m3/h

140

Chladící výkon

kW

1500

Teplota vstupní vody

°C

35

Teplota výstupní vody

°C

25

Odpar

%

1,5

Odpar

m3/h

2

Rozměry (š x d x v)

m

2500 x 6050 x 6100

Hmotnost

tuna

30

Příkon

kW

55

 

Cena: Od 2 600 000 Kč bez DPH

 

Vyvinuli jsme zařízení, které slouží k zakoncentrování odpadních vod z nanášení laků. Užití je zejména v

 • Automobilovém průmyslu
 • Průmyslu kovových obalů

Zařízení pracuje na základě ultrafiltrace a separuje rozpouštědlo z odpadních vod vzniklých při nanášení lakové vrstvy. Tím však současně dochází k zakoncentrování odpadního laku, který můž být znovu použit ve výrobě. Výkon níže uvedeného zařízení je asi 400 l/h, přičemž dochází ke zvýšení koncentrace pevných částic o asi 1%. Cyklováním lze však docílit navýšení koncentrace např. ze 3% na 8% i více.

Prakticky byl provoz odzkoušen ve společnosti Ardagh Metal Packaging

Cena základní verze s ručním ovládáním: od 250 000 CZK.

 

Mobilní úpravna vody je umístěna v desetistopém ISO kontejneru a je nezávislá na elektřině. Poradí si s typickým znečištěním vody jako je

 • železo
 • mangan
 • dusičnany
 • zákal

 

 

Technické parametry

 

 Výkon

 • Až 8 m3/den

Zdroj vody

 • Vrt
 • Povrchová voda

Hmotnost

 • Prázdná hmotnost: 2 t
 • Provozní hmotnost 3,5 t  

 Rozměry

 • Půdorysné rozměry: 3,05 x 2,44 m
 • Výška:
  • 2,59 m (kontejner),
  • 3,34 m včetně solárního panelu

 Solární napájení

 • Příkon 0,5 kW
 • Napětí 24 VDC
 • Záložní baterie: 3 hod

 

Leták ke stažení

 

Ceny

Od 900 000 Kč bez DPH ExW