Vytisknout

Surová voda je zpravidla před dalším použitím zpravidla upravována tak, aby bylo dosaženo požadovaných fyzikálních a chemických vlastností, které odpovídají požadavkům na její další použití. V praxi se například jedná o

Typickými technologickými operacemi je zde:

Soubor těchto technologií nakonec tvoří úpravnu vody, tedy technologické zařízení sloužící ke zpracování surové vody.

Pro návrh takové technologie potřebujeme zpravidla znát následující informace