Vytisknout

Název a číslo projektu: 

Vývoj hybridního skrápěného bioreaktoru

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026470

Účastníci projektu:

Cíle projektu:

Hlavní výstup projektu:

Výstupem bude plastová technologická jednotka včetně obslužného kontejneru, která bude mít kapacitu pro čištění odpadních vod pro cca 100 EO, zároveň však bude sloužit pro ověření procesních parametrů a výsledků. Dále bude dosaženo ověřené technologie pro čištění splaškových odpadních vod pomocí biofiltru s nucenou aerací. Technologii bude možné aplikovat na různé množství odpadních vod, tedy bude navazovat na pilotní jednotku a bude obsahovat projekční podklady pro dimenzování (rozměry, čerpadla, potrubí apod.)

Doba realizace projektu:

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií.